Giới thiệu trường
H.đ chuyên môn
Tin tức - Thông báo
Thư viện văn bản
Quản lý trường học
 
Thu vien anh Thu vien bai giang dien tu So GD&DT Quang Tri
Số lượng truy cập
imageCnt 

Thông báo Tuyển sinh lớp 6 năm học 2011-2012

    

  PHÒNG GD&ĐTHẢI LĂNG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS HẢI PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

    

      Số: 12/TS/VP                                                           Hải Phú, ngày  2  tháng 7 năm 2011

V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp

     đầu cấp năm học 2011-2012                                                                   

           

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

 

Thực hiện Công văn số 593/SGDĐT-QLT ngày 19/5/2011 của Sở GD&ĐT Quảng Trị và Công văn số Số 64/GDĐTcủa Phòng Giáo dục Hải lăng  ngày22/6/2011 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2011-2012.

            Nay Trường Trung học cơ sở Hải phú thông báo cụ thể sau:

1. Hồ sơ gồm có:

    - Đơn xin dự tuyển ( theo mẫu thống nhất của Phòng).

    - Học bạ ( bản chính) .

    - Giấy khai sinh ( bản sao ) .

    - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học .

2. Thời gian tuyển sinh

Kể từ ngày 11/7/2011 đến hết ngày hết ngày 30/72011

          3. Kinh phí tuyển sinh: Thực hiện theo CV số 437/GD&ĐT-KHTC ngày 18/4/2011 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn hồ sơ, kinh phí thi TN và tuyển sinh năm 2011 như sau:

            Mức thu:

-          Tuyển sinh vào lớp 6:                 15.000 đồng/học sinh.

            Mức chi:          

-          Duyệt tuyển sinh tại Phòng:        1.000 đồng/học sinh.

-          Chi cho hội đồng tuyển sinh:       9.000 đồng/học sinh.

-          Mua hồ sơ, học bạ:                                5.000 đồng/học sinh.

Nhận được thông báo  này, Trường  yêu cầu các phụ huynh đến văn phòng trường để làm thủ tục tuyển sinh ./.

 

                                                                                                HIỆU     TRƯỞNG

                            

 

 Trần Văn An


Các tin đã đưa
Bản quyền tin tức thuộc về trường THCS Hải Phú.
Phát triển bởi Trung tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
Đ/c: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị