Giới thiệu trường
H.đ chuyên môn
Tin tức - Thông báo
Thư viện văn bản
Quản lý trường học
 
Thu vien anh Thu vien bai giang dien tu So GD&DT Quang Tri
Số lượng truy cập
imageCnt 

Danh sách CB,GV tham gia lớp cốt cán THCS

    

 

    UBND HUYỆN HẢI LĂNG                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            PHÒNG GD&ĐT                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


  Số: 84/TB-GDĐT                                                                 Hải Lăng, ngày 24 tháng 6 năm 2011

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CB,GV THAM GIA LỚP CỐT CÁN THCS

 BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2011

 


Các đ/c có tên trong danh sách dưới đây có mặt lúc 8 giờ 00 từ ngày 01/8/2011 đến 2/8/2011 tại trường THPT Đông Hà để tham gia lớp tập huấn.

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ,

ĐƠN VỊ

MÔN BỒI DƯỠNG

GHI CHÚ

1.        

Võ Văn Cường

GV THCS Hải Ba

Âm nhạc

 

2.        

Phạm Thị Lan Anh

GV THCS Hải Thượng

Âm nhạc

 

3.        

Hồ Thị Nhung

GV THCS Hải Xuân

Âm nhạc

 

4.        

Võ Thị Thu

GV THCS Thị trấn HL

Âm nhạc

 

5.        

Lê Khoa Triết

GV THCS Hải An

Anh

 

6.        

Trần Thị Thanh Hà

GV THCS Hải Phú

Anh

 

7.        

Dương Quang Thơ

GV THCS Hải Chánh

Anh

 

8.        

Nguyễn Văn Nhật Tuấn

GV THCS Hải Lâm

Anh

 

9.        

Trần Văn Thứ

GV THCS Hải Chánh

Công nghệ

 

10.    

Phạm Lợi

GV THCS Hải Thọ

Công nghệ

 

11.    

Đào Thị Kim Cúc

GV THCS Hải Thượng

Công nghệ

 

12.    

Võ Thị Thu Sương

GV THCS Hải Trường

Công nghệ

 

13.    

Trần Quốc Thắng

GV THCS Hải Ba

Địa

 

14.    

Trần Thị Thanh Lài

GV THCS Hải Dương

Địa

 

15.    

Trần Đình Hùng

GV THCS Thị trấn HL

Địa

 

16.    

Lê Văn Chất

GV THCS Hải Vĩnh

Địa

 

17.    

Nguyễn Quang Nam

GV THCS Hải Dương

GDCD

 

18.    

Nguyễn Thị Mẫn

GV THCS Hải Sơn

GDCD

 

19.    

Nguyễn Thanh Hải

GV THCS Hải Thiện

GDCD

 

20.    

Hồ Thị Bốn

GV THCS Thị trấn HL

GDCD

 

21.    

Thái Thị Yến Chi

P.HT THCS Thị trấn HL

Hóa

 

22.    

Văn Thị Ngọc Nga

GV THCS Hải Phú

Hoá

 

23.    

Trương Văn Mẫu

GV THCS Hải Hoà

Hóa

 

24.    

Lê Thị Kim Liên

GV THCS Hải An

Hóa

 

25.    

Lê Văn Hồng

GV THCS Hải Chánh

 

26.    

Nguyễn Thuận

GV THCS Hải Sơn

 

27.    

Lê Quý Chung

GV THCS Hải Xuân

 

28.    

Phạm Bá Linh

GV THCS Hội Yên

 

29.    

Nguyễn Đăng Minh

GV THCS Hải An

Mỹ thuật

 

30.    

Trần Thiện Long

GV THCS Hải Sơn

Mỹ thuật

 

31.    

Hồ Thị Viễn Phương

GV THCS Hải Trường

Mỹ thuật

 

32.    

Nguyễn Thị Phúc

GV THCS Hải Phú

Mỹ thuật

 

33.    

Nguyễn Thị Lai

GV THCS Hải Chánh

Ngữ văn

 

34.    

Đặng Thị Vân

GV THCS Hải Xuân

Ngữ văn

 

35.    

Lê Đức Diệu

GV THCS Hải Tân

Ngữ văn

 

36.    

Văn Thị Kiều Vương

GV THCS Hải Phú

Ngữ văn

 

37.    

Lê Minh Khai

GV THCS Hải Quy

NGLL

 

38.    

Hoàng Anh Chung

GV THCS Hải Thượng

NGLL

 

39.    

Võ Đình Vẽ

GV THCS Hải Xuân

NGLL

 

40.    

Lê Hữu Dũng

GV THCS Hải Ba

NGLL

 

41.    

Phan Thị Thanh Nhàn

GV THCS Hải Sơn

Sinh

 

42.    

Trần Thị Mỹ Hoa

GV THCS Hải Phú

Sinh

 

43.    

Nguyễn Đức Thuận

GV THCS Hải Chánh

Sinh

 

44.    

Hoàng Văn Quốc

GV THCS Hải Tân

Sinh

 

45.    

Nguyễn Thị Thuý

GV THCS Hải Chánh

Sử

 

46.    

Trương Thị Thanh Hà

GV THCS Hải Lâm

Sử

 

47.    

Phạm Duy Tuyền

GV THCS Hải Thọ

Sử

 

48.    

Lê Thị Thu Hương

GV THCS Thị trấn HL

Sử

 

49.    

Hồ Quốc Việt

GV THCS Hải Ba

TD

 

50.    

Nguyễn Ngọc Anh

GV THCS Hải Phú

TD

 

51.    

Võ Vĩnh

GV THCS Hải Quy

TD

 

52.    

Đặng Thế Linh

GV THCS Hải Thiện

TD

 

53.    

Phan Thanh Hùng

GV THCS Hải An

Tin học

 

54.    

Nguyễn Thanh Xuân

GV THCS Hải Chánh

Tin học

 

55.    

Lê Thị Thuỳ

GV THCS Hải Lâm

Tin học

 

56.    

Phan Hùng Cường

GV THCS Hải Hòa

Tin học

 

57.    

Phan Du

P.HT THCS Hải Thiện

Toán

 

58.    

Hoàng Dũng

GV THCS Hội Yên

Toán

 

59.    

Phan Thị Lành

GV THCS Thị trấn HL

Toán

 

60.    

Phùng Thế Ngọc Phượng

GV THCS Hải Trường

Toán

 

  Nơi nhận:                                                                               KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường THCS;                                                                      P.TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: PT, VT.                                                                                        

 

                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                           

                                                                                                   Lê Văn Thạnh          


Các tin đã đưa
Bản quyền tin tức thuộc về trường THCS Hải Phú.
Phát triển bởi Trung tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
Đ/c: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị